Kontakt

313 s.r.o.
Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, SR

Tel: + 421 903 835 862, + 421 905 73 73 23 Email: info[at]313.sk


FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

313, s.r.o.
Bajkalská 29/E
821 01 Bratislava, SR

IČO:       44 929 421
DIČ:       202 287 6900
IČ DPH:  SK 202 287 6900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vloźka číslo 60062/B

Banka:   Tatra Banka, a.s.
Číslo u.: 2628521775 / 1100
IBAN:     SK30 1100 0000 0026 2852 1775
SWIFT:   TATRSKBX


KONTAKTNÝ FORMULÁR:

content image