Naša ponuka

Zaoberáme sa najmä nasledovnými oblasťami:

Vzdelávanie a profesijný rozvoj

 • poradenstvo pri výbere a kariérnom raste zamestnancov posúdením ich zručností a osobnosti prostredníctvom assessment centra a psychometrického testovania
 • analýza vzdelávacích potrieb jednotlivcov, skupín a tímov prostredníctvom assessment centier, development centier a psychometrického testovania
 • tvorba systémov vzdelávania a vzdelávacích programov, talent manažment
 • rozvoj zručností formou tréningov (soft skills, manažérske zručnosti, obchodnícke zručnosti) – pri vzdelávaní používame modelové situácie z každodennej praxe našich klientov, účastníci vzdelávania majú možnosť sami prispôsobiť náplň tréningu tak, aby čo najlepšie zodpovedal ich aktuálnym potrebám
 • rozvoj tímov formou programov tímovej spolupráce realizovaných metódou zážitkového vzdelávania (team building, team spirit)

Poradenstvo v oblasti manažmentu a riadenia ľudských zdrojov

 • analýza a poradenstvo v oblasti firemnej kultúry
 • poradenstvo pri riadení organizačnej zmeny
 • riešenie rôznorodých problémov formou individuálnych konzultácií, moderovaných workshopov aj komplexných projektov

Grantové poradenstvo

V rámci výziev sa zameriavame najmä na výzvy v oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov. Naši konzultanti majú bohaté skúsenosti s prípravou i riadením európskych projektov.

 • Poradenstvo v oblasti získania grantu – vypracovanie analýzy možností získania grantov v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.
 • Písanie projektu – vypracovanie projektového zámeru, žiadosti, podrobného rozpočtu, štúdie uskutočniteľnosti a ostatných potrebných príloh podľa charakteru výzvy.
 • Projektový manažment – riadenie komplexných projektov pre verejný sektor aj súkromnú sféru.
content image