Podporované organizácie

Orbis Institute, o.z.

www.orbisinstitute.sk

Orbis Institute je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Našu energiu vkladáme do miestnych a medzinárodných leadership programov pre mladých ľudí z rôznych spoločenských skupín. Veríme, že sú to vzdelaní ľudia, ktorí posúvajú spoločnosť smerom k spravodlivejšiemu a udržateľnému svetu. Pri našej práci sa snažíme prekonávať geografické, kultúrne, ideologické a náboženské hranice.

content image