Naša filozofia

Pri práci sa riadime nasledovnými princípmi:

SPOLUPRÁCA

Kvalita, profesionalita a rôznorodosť ľudí v našom tíme nám umožňuje spájať know-how z rôznych odvetví a je našou konkurenčnou výhodou.

PARTNERSTVO

Dlhodobo spolupracujeme len s overenými a profesionálnymi partnermi, vo vzájomnej synergii vieme ponúknuť klientovi komplexný balík služieb.

DÔVERA

Vzájomná dôvera obchodných partnerov a ľudí v tíme 313 a našich klientov, dodržiavanie morálnych a etických princípov v podnikaní a vzájomnej spolupráci.

VÝZVA

Pri riešení požiadaviek zo strany klienta nepoznáme slovo problém. Vidíme len výzvy, máme odvahu prevziať zodpovednosť a niesť spolu s klientom riziko, nachádzať efektívne a účinné riešenia.

FILANTROPIA

" Give a man a fish; you have fed him for today. Teach a man to fish; and you have fed him for a lifetime"

Naša firma sa od začiatku zapája aj do neziskového sektoru.

  • Záleží nám na tom, čo sa deje okolo nás a v spoločnosti, a chceme ju zmeniť k lepšiemu. Preto aktívne spolupracujeme s viacerými organizáciami tretieho sektora a našou účasťou na ich projektoch sa snažíme zvýšiť kvalitu spoločenského prostredia.
  • Neposkytujeme finančné dary, ale časť zisku našej spoločnosti investujeme do takých projektov neziskových organizácií, ktoré považujeme za zmysluplné.
  • Ďalšou formou podpory je čas venovaný našimi zamestnancami, inštruktormi a expertmi do zmysluplných vzdelávacích neziskových projektov.
content image